ѱ4ѱ1ѱ2ѱ3ѱȭ12
ۼ âȣ
ۼ 2011-07-06 () 14:57
4
ȸ: 674      
[] ֻ ȭ ž (ݼ)
ֻ ȭ ž

ͺ葆ٯܴ

ԴίҮ󼡹

揃կҴ蘸盥ݺ矧ڦ߲ڦ塹

ʣ肂߾ڤݸҴ冢ڤ߱ԴԽΰ˰ԴܬʽԳʫԡ
ڦ߾ݬү儕迺曁ٯʦ٤ίШܽ

Ѯ߾墀跽竢٤߾ͺˬʫкͩ憖٣ͺ葆Ҭӡ
٤ˬٯ

ݩ俾ͳ澆麽Ѻӭ綆༡

̽叵ߣڬ߾牓椓俾Ҭڦݥ

ϢͺͯءϢء޻ʦ杇ʦ杇Ϣʦʦݥʾ椓̸봡

Ҵ剏ͺء叙ʤتˬݯ򭡹

Ѣ窣Ϣ߾韲ϿءءҴڸѺϢͯ٤飫͡

ڦʦ俾ϴҿ苫˭Ͷ߾ު̡

ͺ犖犖ުЪηذгѨݡؿڪذݪ۰˽͡

俾ءʫݫݫ˽(

ݷϴ٤)ع蹤ٽԭޢؿ殳ԳΦѡ(۰)ݺ墁ٸۡ

篋ϢΥ׵Գٽٽҷ䚷(۰ի)ݫݫع譱ߣϢ扣䮚ʡڦҶ撢

駸駸ۡ悏ʦʹ׬ުʦϴުʦͺ۽ʦѥԳ

迻ʸݩߣ(?)߲茜坳ާ̸ߣܽ覗仛Ԧ欻艑ʦݥԳΥ

ߣ勑碕߾悵頷攙洎ӹ罘㯟تߣ

ݩ䃜ѽҴڪԳػػ˰ߣեڦ

ثڦ ͱة蘤Գ吒ʦ刓ݥ׵١

ʦ畎Գ俾ٳު俾ήҴ˰ݫ㞐Ҭס

ͨʦ遏ʦԤ崞ߣͯҿ顓Կ癃͵Լѷ暍皸瘃켡

٣囂۰߲߱ҴҴ٤ݥԫثٽҬުӾ

ڦҷ迺ߣҮֵ瞠ʦ躡ͺͳ()醻獩

)̤㳅菑ͩʦ˭杇肹Գ䞨扣

ڼ躅ܨذުޥ㤎ޫߣ牓醻٣ͳ鼡

ս媲ʦӪۡ(ί)٫馞٣׵ڦ唶ڤϢڱ

猴ή趮諽虣傹犇Գ曁ٯʥ䨡

Ҵޫߣ٤Գʦҷͺ欻轂̸()

ͯʡ糸۰߾侫勰ʦڤ黙쳡

߾ͳ٤̪舂߾̸ع迓ʬ趍叟Ъ廡

笯߾ʦ˭迺˽ܬν㞐ݬ߲Ҵ٤亟毉ߣڦ򱡹

忉Ѣ盍ˬ٤͵ڱ誧

Լ㞐߲ͯߣ蠹߲ʦ׺ί挈ߣ͢轡

ݬ٤ֵҮ杪ʦԳܬ牋˿

߲߲гԳݬ惓惓Ҵ߾ʦʦ俾ؿ߾ߣ

ܣ߲ͣԳ酇ڤֵίʥ叶طҬ

͵ͳҬ߾Գ̸̸ʥ焯ʦ߲߲߲ܼڭʥ

٤趍بݷʫ嶷ְ٤叙ܬͱܬϴҬ眴

߾撎忝ͩ崆峒޴٣圯߾߲

咻聒Ϣϰ躰

㤁̺輶ۯͣ扎虫Ѣˬ莅阼ܻ׵ߣڤ

٤ڰܻ糜飱ڤ枹̪Ҭ牖٤٤۱˿ΦԱѢ儂˻ڨ

ͯ旃ͱ慹߿Ѩ吶吶黌޹ڱͺػѢ俾ϴԡ

ԳѼԳݫ啜噉ϭ餒盍ڱ̸夥頤ުުѦ׬项

ͺԳ̸г蹔摙ݶ ߣкڪ׾

ʫګͺ醻ڦ٣ʦ٣厪Գʦةףݥӡ

獩ͪ٤ʩ俾ػҬկ臮ء

ܴ曁ݻ ߾ݥ٤ίԳڦܨԡ

ʥܨԳذ俾ܨ˽ت俾Үͺ۰ؿ趍頤ު詎ުݥ

Σؿп㑋ʣ߾߾珿̾ڸ̧ͯ׾扣ٯء

ʦԳԳ߾ջԳ߾֥Ҵ߲窾ݩ()κӹ

׵ʣث()覰ܨ۰۰˭ڦ(߲)ު߲ުͺ

ߣٺ()ף٢Ԥ陿ݫ߲ڻ澷 п()Գګ˭飱项

ͫ˳٣ˣ冑(׿)ѥ׹蒺蔾ͯ()甃ߣТ

覛()ؿʯݨͮگͮ()[: ͯ(1992)] ֿ ǵ

: ѱݼտý
   
[] ֻ ȭ ž (ݼ)
Ʒ [] ֻ ȭ ž (ݼ)
 
    N     з        ۾ ۼ ȸ
80 4 [] α ž (ݼ) âȣ 2012-05-25 1364
79 4 [] ӽż⼮ (ݼ) âȣ 2012-05-25 642
78 4 [] ս (ݼ) âȣ 2011-08-01 1316
77 4 [] ֻ ȭ ž (ݼ) âȣ 2011-07-06 952
76 4 [] ֻ ȭ ž (ݼ) âȣ 2011-07-06 674
75 4 [] ֻ ȭ ž (ݼ) âȣ 2011-05-12 905
74 4 [ٴ] ̻ (긮) âȣ 2010-09-07 657
73 4 [ٴ] ̻ (Ѹ) âȣ 2010-09-07 606
72 4 [ٴ] ̻ (λ) âȣ 2010-09-07 608
71 4 [ٴ] ̻ () âȣ 2010-09-07 589
12345678

âȣ 米